De Nölers: Zin in carnaval

bron: huis aan huiskrant De StieR

Het Cuijkse carnavalsgezelschap de Nölers heeft weer heel veel zin in een nieuw spetterend carnavalsseizoen.Voor de zomer waren er bestuurlijke en financiële beslommeringen en was de nabije toekomst ongewis. Nieuwe bestuursleden, een sponsorcommissie en positieve energie zijn ingrediënten om de zaak weer goed op de rit te zetten.

President Barry Kaal: “Er was mankracht tekort en te weinig geld om activiteiten te organiseren. Daarom hebben we twee keer de leden bij elkaar geroepen. Dit heeft vier nieuwe bestuursleden opgeleverd en een sponsorcommissie die aan het werk gegaan is.”

Nieuwbakken voorzitter Bert van Lith heeft de zomerperiode benut met veel gesprekken en een analyse gemaakt van de vereniging: “Er zijn  een aantal zaken in beweging gezet om de Nölers organisatie te laten voldoen aan de eisen van de nieuwe tijd. Dat noemen we het Nölers 2.0 programma. Op vijf aspecten hebben we  naar de vereniging gekeken. Financiën, evenementen, communicatie, samenwerking en structuur. Daar gaan we nu mee aan de slag. Een belangrijk nieuw uitgangspunt voor Nölers 2.0 is dat wij als Nölers beslist niet alles zelf hoeven te organiseren binnen het Kuukse Carnaval. Maar we zoeken wel andere partijen op om het Kuukse Carnaval volop in beweging te krijgen. Onze financiële positie is beslist nu nog niet goed. Daarom hebben we ook een beleidsplan opgesteld. Onze commissievoorzitters hebben hier al kennis van genomen. De leden krijgen dit 10 oktober te zien. Het is een eerste stap”.

Lid worden van de Nölers

Het begrip “leden” is betrekkelijk nieuw voor de Nölers. Een paar jaar geleden, zijn de Nölers over gegaan van een stichting naar een vereniging structuur. Voorzitter Bert van Lith benadrukt het belang hiervan. “Leden zorgen voor een goede aansluiting met de samenleving en zijn ze een eerste schil om ideeën en ondersteuning uit te betrekken. Bij deze dus een oproep aan allen die ons een goed hart toe dragen om lid te worden.”  Dat kan via: ledenadministratie@denolers.nl.

President Barry Kaal: “Wat goed is moet blijven. Sommige zaken moeten we ombuigen met andere maatregelen. Bijvoorbeeld het bezoek van de zittingen moet omhoog. De zittingen in 2020 worden weer topavonden. Veel artiesten uit het verleden komen terug en er zijn nieuwe optredens. De Openingsavond van het seizoen op zaterdag 26 oktober gaan we anders opzetten. Minder statig, meer voor iedereen. Verder blijven veel activiteiten  terugkomen. Maar we kijken na dit seizoen kritisch wat beter of anders kan.”

“Het is nu te kort dag om veel veranderingen door te voeren,” geeft voorzitter Bert van Lith aan. “We beoordelen na dit seizoen de evenementen. De Boerenbruiloft is zo’n voorbeeld. We vieren in februari a.s. de 44e Boerenbruiloft. Daarna evalueren we. Ook het Kwekconcours moet beslist meer deelnemers krijgen. Cafés, verenigingen, het moet toch mogelijk zijn dat er meer liedjes mee doen. De ingezette samenwerking met organisaties die een zeer belangrijke rol spelen in het Kuukse Carnaval zoals Elfkroegetocht P&A club, maar ook meer informele gezelschappen, wordt geïntensiveerd.”

Inmiddels staan het Prinsenbal op zaterdag 9 november voor jeugd en ouderen in de steigers:” We hebben een geweldige jeugdafdeling. Ook Het Nölers Tussendoortje ( HNT) draait voortreffelijk.”

President Barry wil nog wel wat kwijt over de nieuwe 61e Prins en zijn adjudant van de Nölers: “Ze staan te trappelen van ongeduld. Ik kan wel een eerste hint geven: “Omwisselen hoeft niet meer.”