ALV

Dinsdag 31-10-2023 was het tijd voor de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. Onder strakke regie van onze voorzitter Bert van Lith, werd de vooraf vastgestelde (en onder de leden gedeelde) agenda, puntsgewijs doorgenomen.

Hoewel er altijd ruimte is voor verbetering, was de algemene tendens prima. Na een turbulente tijd, die we nu al een paar jaar achter ons hebben gelaten, staat de vereniging er goed voor. Maar tijd om achterover te leunen is er echter niet. We staan nog steeds voor diverse uitdagingen en moeten dus te allen tijde alert blijven en mee blijven bewegen met de veranderende manier van carnaval vieren, zonder onze kernwaarden daarbij uit het oog te verliezen.

Alle geledingen, dus ook de jeugd met de Jonge Nölers en het HNT kijken terug op een leuk seizoen 2022-2023. De financiën zien er ook goed en “gezond” uit, zoals verduidelijkt werd door onze penningmeester Pieter Kuenen. Dus niets staat het definitief omzetten van stichting naar vereniging meer in de weg. Alaaf!

Op de ALV is ook bekend geworden dat de Nölers vanaf nu een nieuwe secretaris hebben. De vorige secretaris Harm Verbeten heeft moeten besluiten een jaar eerder af te treden dan voorzien. Zijn plek is, met instemming van de leden, overgenomen door Daan Fest.